”Jag har fått avancerade kunskaper inom löneprocessen samt insikt om löneområdets komplexitet”

Katalin Rached

Lönekonsult

Katalin Rached

Vad är det du gillar med ditt yrke?

Det bästa med mitt yrke är att det bjuder på en stor variation av uppgifter. Den ena stunden kan man till exempel sitta och laborera med siffror, för att nästa stund ägna sig åt ren avtalstolkning. Att arbeta konsultativt med en rådgivande funktion mot kunder är numera också en viktig del av yrket. Arbetet hinner aldrig bli enformigt då jag hela tiden ställs inför nya situationer som kräver kreativa lösningar. Gillar man utmaningar är detta yrke väldigt stimulerande!

Vad är det viktigaste i ditt jobb?

Jag skulle säga att det absolut viktigaste är att rätt lön betalas ut i rätt tid. Viktiga egenskaper är därför noggrannhet, god planeringsförmåga och effektivitet.

På vilket sätt har du utvecklats sedan du började hos EC Time?

Jag känner att jag har lärt mig väldigt mycket och fått en bred kunskap eftersom jag jobbat med så många olika kunder. Som exempel kan nämnas att jag i dagsläget behärskar långt fler löne– och tidrapporteringssystem än när jag började. Jag har fått avancerade kunskaper inom löneprocessen samt insikt om löneområdets komplexitet.

Den mest värdefulla utvecklingen är dock den som rör min egen person. Genom att omsätta mina teoretiska kunskaper i praktisk handling har jag blivit säkrare i min yrkesroll och fått ett kvitto på min kompetens.

Vad får dig att trivas på EC Time?

En av de främsta fördelarna med att jobba på EC Time är att det är så flexibelt. Vi arbetar efter devisen ”frihet under ansvar” vilket gör att man i hög grad kan anpassa sina tider efter individuella preferenser. Kanske avgörande för trivsamheten är nog arbetslaget.

Med kompetenta och härliga kollegor blir dagarna såklart mycket trevligare, och min upplevelse är att man som person verkligen värderas och uppskattas. Detta märks inte minst av att vi ofta hittar på saker tillsammans och har chefer som stundom skämmer bort oss!
Anställda samarbetar via sina datorer

Låt oss hjälpa dig

Hör av dig så kan vi ta ett möte och prata om hur vi kan fungera som er administrativa partner.