Vi samarbetar med

Quinyx

Workforce Management är en av de viktigaste och mest resurskrävande uppgifterna i de flesta organisationer. Quinyx webbaserade systemet infattar allt från schemaläggning, tidrapportering, uppgiftshantering och egenkontroll, budgetering och internkommunikation.

Flex Applications

FLEX Personalsystem är samlingsnamnet för funktionerna lön, reseräkning, bemanning och tidredovisning.

FLEX Personalsystem är helintegrerat med ett gemensamt personalregister i centrum där alla uppgifter om medarbetarna finns samlade. Integrationen ger också en smidigare kommunikation av data mellan delsystemen, utan filöverföringar.

Timer

Timer erbjuder lättanvända verktyg inom HR, bemanning och tidredovisning. Via TimerOnline gör du anställningsavtal, schemalägger samt skapar löneunderlag som kan exporteras till de flesta lönesystemen på marknaden.

Sympa

Sympas HR-system ger ditt företag den information som krävs för både kort- och långsiktig personalplanering samt för att uppnå organisationens strategiska mål. Sympa HR frigör tid till arbete med personalutveckling.

Informationen som sparas i Sympas HR-system är alltid tillgänglig för behörig personal och kan enkelt samlas i rapporter. Anställda kan även se den information som rör dem själva. Sympa HR ökar effektiviteten och öppenheten på alla nivåer i organisationen vilket leder till ökat engagemang hos dina medarbetare.

Quinyx

Workforce Management är en av de viktigaste och mest resurskrävande uppgifterna i de flesta organisationer. Quinyx webbaserade systemet infattar allt från schemaläggning, tidrapportering, uppgiftshantering och egenkontroll, budgetering och internkommunikation.

FLEX

FLEX Personalsystem är samlingsnamnet för funktionerna lön, reseräkning, bemanning och tidredovisning.

FLEX Personalsystem är helintegrerat med ett gemensamt personalregister i centrum där alla uppgifter om medarbetarna finns samlade. Integrationen ger också en smidigare kommunikation av data mellan delsystemen, utan filöverföringar.

Timer

Timer erbjuder lättanvända verktyg inom HR, bemanning och tidredovisning. Via TimerOnline gör du anställningsavtal, schemalägger samt skapar löneunderlag som kan exporteras till de flesta lönesystemen på marknaden.

Sympa

Sympas HR-system ger ditt företag den information som krävs för både kort- och långsiktig personalplanering samt för att uppnå organisationens strategiska mål. Sympa HR frigör tid till arbete med personalutveckling.

Informationen som sparas i Sympas HR-system är alltid tillgänglig för behörig personal och kan enkelt samlas i rapporter. Anställda kan även se den information som rör dem själva. Sympa HR ökar effektiviteten och öppenheten på alla nivåer i organisationen vilket leder till ökat engagemang hos dina medarbetare.